×

Manteniment amb metadona

El Programa de Manteniment amb Metadona ( PMM) està encaminat a oferir un servei sanitari, professional i humà a aquelles persones usuàries o ex usuàries de drogues per via parenteral (UDVP).

PMM. La nostra farmàcia participa al programa de substitució de l'heroïna per la metadona, per tal d'aconseguir una deshabituació progressiva del pacient a la heroïna i disminuir el risc de contraure o transmetre malalties com el VIH o l'hepatitis.

PIX, programa d'intercanvi de xeringues.  Tambén participem en el programa intercanvi de xeringues encaminat a oferir material segur, estèril i gratuït i consell sanitari sobre la venopunció segura. La farmàcia és també un punt habilitat per la recollida de xeringues usades.