×

SPD: Sistema Personalitzat de Dosificació

El SPD és un dispositiu tipus blister en el qual està distribuïda tota la medicació que pren el pacient de forma sòlida, seguint les indicacions mèdiques. Abasta  tota la setmana i està identificada clarament en els dies de la setmana, així com en els moments del dia (matí, migdia, tarda i nit). El SPD és un envàs d’un sol ús, segur, higiènic i estable, que garanteix les propietats físico-químiques i galèniques del medicament.

Pedir cita